szukaj napisz do nas facebook

Dla jednych wartościowa może być podkładka pod mysz czy metalowy pojemnik na długopisy szwedzkiego designu, ale w tym tekście skupimy się na nieco bardziej wymagających i cennych środkach trwałych. Jeżeli już jesteśmy w posiadaniu wartościowych składników majątku, konieczne jest pilnowanie kwestii związanych z ich gwarancją, konserwacją a także przeglądów. Jest to element szczególnie istotny zwłaszcza…


Natalia Szałko
SmartMedia
Specjalista ds. marketingu

Zarządzanie majątkiem trwałym ma na celu najbardziej efektywne gospodarowanie posiadanymi aktywami, które są jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań i osiągania założonych celów organizacji.


Ola Pruchniak
SmartMedia
Specjalista ds. marketingu

To w jaki sposób i jaką metodą przeprowadzana jest inwentaryzacja w organizacji wynika z Ustawy o rachunkowości oraz z wewnętrznych instrukcji inwentaryzacyjnych. Dotyczy to zarówno częstotliwości wykonywania inwentaryzacji, sposobów jej prowadzenia, jak i wykorzystywanych rozwiązań w tym zakresie.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z ustawy o rachunkowości, która w art. 4 ust. 3 wskazuje, że rachunkowość organizacji obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Organizacje mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu

Na naszym blogu przybliżamy zagadnienia związane z zarządzaniem majątkiem i inwentaryzacją, tak by organizacja mogła czerpać realne korzyści z prowadzenia tych procesów.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu
Starsze wpisy
Masz Pytania? Z przyjemnością odpowiemy! 58 320 57 34