szukaj napisz do nas facebook

W poniższym artykule wskazane są najczęściej popełniane błędy podczas przygotowywania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Dzięki zapoznaniu się ze wszystkimi szczegółami znacznie łatwiej będzie właściwie przeprowadzić inwentaryzację, co też jednocześnie zwiększy wiarygodność zasobów majątkowych, a także pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji, które mogłyby się pojawić podczas kontroli zewnętrznych (np. przez RIO, czy kontrole resortowe).


Ola Pruchniak
SmartMedia
Specjalista ds. marketingu

Końcowym etapem prac inwentaryzacyjnych jest rozliczenie przez komisję inwentaryzacyjną powstałych niedoborów i nadwyżek w oparciu o zebrane materiały, m.in. pisemne wyjaśnienia osób odpowiedzialnych materialnie.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu
0 komentarze

Prawidłowe zaplanowanie prac inwentaryzacyjnych wymaga dokonania wcześniejszej analizy zadań, które należy wykonać, jak również określenia osób, które trzeba zaangażować. Odpowiednio przygotowany harmonogram zapewni skuteczność i optymalizację prowadzonych prac inwentaryzacyjnych.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu

Bardzo ważnym etapem w procesie inwentaryzacji jest odpowiednie przygotowanie organizacji do jej przeprowadzenia oraz zaplanowanie prac. W przypadku instytucji, czy firmy mówimy o stworzeniu i wdrożeniu odpowiednich procedur, regulaminów i innych dokumentów, które będę pomocne w prawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu
Starsze wpisy
Masz Pytania? Z przyjemnością odpowiemy! 58 320 57 34