szukaj napisz do nas facebook

Bardzo ważnym etapem w procesie inwentaryzacji jest odpowiednie przygotowanie organizacji do jej przeprowadzenia oraz zaplanowanie prac. W przypadku instytucji, czy firmy mówimy o stworzeniu i wdrożeniu odpowiednich procedur, regulaminów i innych dokumentów, które będę pomocne w prawidłowym przeprowadzeniu inwentaryzacji.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu

Dla wielu osób inwentaryzacja jest jednoznacznie kojarzona ze spisem z natury w postaci kartki, długopisu i zamkniętego sklepu oraz trudną nazwą remanent, często błędnie napisaną w sklepowej witrynie. Brak świadomości, że jest to proces, który dotyczy KAŻDEJ organizacji i że przybiera ona różne formy przyczynia się też do ograniczonej wiedzy w zakresie jej prowadzenia.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu

To w jaki sposób i jaką metodą przeprowadzana jest inwentaryzacja w organizacji wynika z Ustawy o rachunkowości oraz z wewnętrznych instrukcji inwentaryzacyjnych. Dotyczy to zarówno częstotliwości wykonywania inwentaryzacji, sposobów jej prowadzenia, jak i wykorzystywanych rozwiązań w tym zakresie.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z ustawy o rachunkowości, która w art. 4 ust. 3 wskazuje, że rachunkowość organizacji obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Organizacje mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu

Na naszym blogu przybliżamy zagadnienia związane z zarządzaniem majątkiem i inwentaryzacją, tak by organizacja mogła czerpać realne korzyści z prowadzenia tych procesów.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu
Starsze wpisy
Masz Pytania? Z przyjemnością odpowiemy! 58 320 57 34