szukaj napisz do nas facebook

Zarządzanie majątkiem trwałym ma na celu najbardziej efektywne gospodarowanie posiadanymi aktywami, które są jednym z podstawowych narzędzi prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zadań i osiągania założonych celów organizacji.


Ola Pruchniak
SmartMedia
Specjalista ds. marketingu

Końcowym etapem prac inwentaryzacyjnych jest rozliczenie przez komisję inwentaryzacyjną powstałych niedoborów i nadwyżek w oparciu o zebrane materiały, m.in. pisemne wyjaśnienia osób odpowiedzialnych materialnie.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu
0 komentarze

Zakłócenia w pracy, błędy, demotywacja i sporo zmarnowanego czasu - tak zazwyczaj wyglądają okresowe inwentaryzacje. Aby uniknąć tych problemów, organizacje coraz częściej decydują się powierzyć to zadanie specjalistom z zewnątrz.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu
01/07/2014

Po prawidłowo przeprowadzonych działaniach przygotowawczych, prowadzenie spisu i inwentaryzacji opiera się na wykonaniu krok po kroku wszystkich czynności opisanych w dokumencie instrukcji inwentaryzacyjnej.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu

Prawidłowe zaplanowanie prac inwentaryzacyjnych wymaga dokonania wcześniejszej analizy zadań, które należy wykonać, jak również określenia osób, które trzeba zaangażować. Odpowiednio przygotowany harmonogram zapewni skuteczność i optymalizację prowadzonych prac inwentaryzacyjnych.


Ewa Ziemann
SmartMedia
Manager ds. marketingu
Starsze wpisy
Masz Pytania? Z przyjemnością odpowiemy! 58 320 57 34